รายรับ-รายจ่าย Save Money

Free


[ แอพรายรับ-รายจ่าย : Save Money ] เป็นแอพบริหารรายรับ-รายจ่าย ช่วยควบคุมรายจ่าย เงินไม่รั่วไหล! ทำให้คุณมองเห็นภาพรวมการใช้จ่ายในแต่ละวัน สัปดาห์ รายเดือน...

เงินเดือนที่ได้มา หายไปไหนหมด!!! มาบริหารการเงินผ่านแอพกัน...

- บันทึกรายรับ-รายจ่าย 
- รู้ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
- ควบคุมรายจ่ายได้ เงินไม่รั่วไหล
- ลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยออกไปได้
- รู้จักการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
- เป็นจุดเริ่มต้นของการออม
- มองเห็นภาพว่าเงินเหลือในกระเป๋าเราเท่าไหร่
- เรียกดูประวัติรับ-จ่าย ย้อนหลังตามวัน สัปดาห์ เดือน
- บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ pdf
- ติดตามและจัดการรายรับรายจ่ายประจำวันได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย!